2019PT电子游戏联合校园招聘试题解析(九)

中公PT电子游戏网站网 2018-11-12 13:36:52

33、5,8,13,21,34,()

A50

B45

C55

D60

34、25x34-250x3.8=( )

A -100

B100

C200

D-200

35、将50只鸽子分别放养在10个笼子里,且使得每个笼子里的鸽子的数目不同,则()

A笼子里最少有2只

B笼子里最多有10只

C笼子有最少有1只

D不可能实现

36、237÷8+11又3/10+3/40=

A 40.9 B 40 C 41 D 41.9

 
 
 
400-6300-999 在线咨询